Paslaugos

Pirminių dokumentų surinkimas ir tvarkymas, apskaitymas;

Mokėjimo pavedimų prekių ir paslaugų tiekėjams, darbuotojams, o taip pat ir mokesčių atlikimo kontrolę;

Atsiskaitymų kontrolę, tiekėjų/pirkėjų skolų derinimą;

Suminė/vienetinė sandėlio apskaita;

Ilgalaikio turto apskaita, eksploatacijos aktai, nusidėvėjimo suvestinės ir kt;

Personalo apskaitą (darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas, darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas, įsakymai, susiję su personalo apskaitos ruošimu)

Atskaitingų asmenų pinigų panaudojimo apskaita;

Kuro apskaita;

Pakuočių apskaitą;

Mokesčių skaičiavimas;

Buhalterinės ataskaitos vadovui:

 • pelno (nuostolio) ataskaita;
 • skolų ataskaita;
 • balansas;
 • kitos finansinės ataskaitos;

Ataskaitų kontrolės institucijoms ruošimas ir pristatymas:

 • mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
 • mėnesinės sodros ataskaitos;
 •  kitos pažymos ir vmi, sodros, statistikos departamento bei lietuvos muitinės ataskaitos;

Atstovaus Jūsų įmonę kontroliuojančiose institucijose.

Tvarkom apleista įmonės buhalterinė apskaita.

Buhalterinė apskaita teikiama visų tipų įmonėms:

 • Akcinių bendrovių buhalterinė apskaita (AB)
 • Uždarųjų akcinių bendrovių buhalterinė apskaita (UAB)
 • Viešųjų įstaigų buhalterinė apskaita (VŠĮ)
 • Individualių įmonių buhalterinė apskaita (IĮ)
 • Mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita (MB)
 • Asociacijų buhalterinė apskaita
 • Žemės ūkio bendrovių buhalterinė apskaita
 • Ūkininkų buhalterinė apskaita